חברת הילדים

חברי מועצת התלמידים לשנת תש"פ:

ג1- יואב גובר, אורין אביאל
ג2- אביאל פרינטי, לילך לדרר
ד1- אילאי בראל, לילה כהן
ד2- רועי פרויליך, דניאלה יעקב
ה1-זוהר ששון, עילאי לישניץ
ה2-נויה קוטלר, ברק כבודי
ו1-שלי סעדון, איתמר שלום
ו2 יונתן פרויליך, אביב כהן

מהי מועצת תלמידים?

מועצת התלמידים בבית הספר, היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער המושתתת על ערכים דמוקרטיים. הפעילות במועצה מאפשרת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר תסייע לחיזוק קהילת בית הספר כגוף חינוכי המטפח את תלמידיו לקראת חיים בחברה דמוקרטית ותחזק את השתייכות התלמידים לבית הספר ולעקרונותיו.

מועצת התלמידים בבית הספר נבחרת בבחירות דמוקרטיות, ועליה לייצג את כלל תלמידי בית הספר; כמו כן עליה לדאוג לייצוג קבוצות ייחודיות, כמו עולים, תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים בעלי ליקויי למידה ונציגי מסלולים ייחודיים בבית הספר. על כל מועצה לפעול תוך שמירה על מדיניות המוסד החינוכי ועל דגשיו.

כניסה למערכת